Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Výberové predmety UMB- Telesná výchova 1-8 - ako to funguje...

„Zdravie je najdôležitejšia kvalita tela." Aristoteles

Info k aktuálnemu semesteru


Prihlasovanie na  aktivity v ZS 2024/25 bude spustené od ..........2024.  V registračnom systéme sa dozviete kedy a kde bude aktivita prebiehať. Ponuka aktivít v ZS je priebežne aktualizovaná.

Pri všetkých otázkach týkajúcich sa možnosti navštevovania ponúkaných aktivít, dohlasovania na aktivity - kontaktujte priamo vyučujúceho uvedeného pri každej skupine.

Ako to funguje?

Študenti UMB si v rámci celouniverzitnej ponuky výberových predmetov môže v AISe vybrať tieto predmety ktoré zabezpečuje FTVŠaZ UMB. Za každé úspešné ukončenie získavate hodnotením - absolvoval 3 kredity. 

Po zapísaní si predmetu do AISu podľa nižšie odporúčanej štruktúry si študent v rámci predmetu môže vybrať z ponuky v rámci aktuálneho semestra vybrať pre neho atraktívny šport alebo pohybovú aktivitu. Každá aktivita je špecifická časom, priestorom a kapacitov preto je potrebné využiť doplňujúci Registračný systém FTVŠaZ UMB

Podľa ponuky a záujmu a svojich rozvrhových možností si študent môže vybrať v rámci predmetu rôznu pohybovú aktivitu. Pri výbere pohybovej aktivity nie je podstatná doterajšia úroveň jej zvládnutia, ale záujem o zdokonalenie sa vo vybranom športovom odvetví.

Študenti  (FTVŠaZ UMB) sa na aktivity v rámci predmetov Telesná výchova 1- 8 neprihlasujú! 

 Predmet v Bc. štúdiu

Odporúčaný

ročník 

Semester

Kód predmetu v AISe

 Telesná výchova 1 

 1

 zimný

KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-101/24

 Telesná výchova 2

 1

 letný

KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-102/24

 Telesná výchova 3

 2

 zimný

KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-103/24

 Telesná výchova 4

 2

 letný

KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-104/24

 Telesná výchova 5

 3

 zimný

KTVSZ-FTVSaZ/1d-vstv-105/24

 Predmet v Mgr. štúdiu

 

Odporúčaný

ročník 

 Semester

 Kód predmetu v AISe

 Telesná výchova 6

 1

 zimný  KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-106/24
 Telesná výchova 7

 1

 letný

KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-107/24

 Telesná výchova 8

 2

 zimný

KTVSZ-FTVSaZ/2d-vstv-108/24

Upozornenie:

  • Ak sa prihlásite na niektorý uvedený predmet (Telesná výchova 1 - 8), tak sa podľa študijného poriadku stáva pre Vás povinným a na konci semestra Vám musí byť udelené  hodnotenie.
  • V prípade malého záujmu študentov o niektorú aktivitu, bude táto aktivita zrušená.
  • Pri komunikácii s vyučujúcim používajte pridelený školský e-mail. Iné e-mailové kontá (gmail a pod.) bývajú často presmerované do spamu a vyučujúci nebude reagovať na Vašu správu.
  • Pravidlá pri výbere pohybových aktivít v rámci predmetu Telesná výchova:
  • Pri jednej pohybovej aktivite si študent zapisuje v systéme AIS jednu Telesnú výchovu. (napr.Telesná výchova 1), aby bola možnosť udeliť mu jedno hodnotenie.
  • Pri dvoch pohybových aktivitách (v jednom semestri) si študent musí zapísať v systéme AIS dve Telesné výchovy (napr.Telesná výchova 1 a Telesná výchova 3), aby bola možnosť udeliť mu dve hodnotenia.

Ako si zapísať predmet do AISu

1. Prihlásiť sa do AIS-u a prekliknúť do svojho zápisného listu aktuálneho akademického roku.

2. Pomocou ikony bežca vybrať zápis predmetov z ponuky a kliknúť na ponuku C - výberové predmety.

3. V kolónke „Predmety zápisného listu" vybrať ponuku „Pridať predmet zo študijného plánu".

4. Vybrať predmet Telesná výchova 1-8 o ktorý máte záujem, resp. ktorý ste neabsolvovali počas štúdia a potvrdiť.

5. Na našej internetovej stránke vybrať z ponuky (Ponuka na ZS, Ponuka na LS) pohybovú aktivitu o ktorú máte záujem a zaregistrovať (prihlásiť) sa na ňu v Univerzitnom registračnom systéme.

Naše skúsenosti

Na základe viacročných skúsenosti s nedisciplinovanosťou niektorých študentov sme boli nútení pristúpiť k nasledujúcim opatreniam:

1. Ak sa študent prihlásený v Univerzitnom registračnom systéme nedostaví na prvú hodinu a ani nedá vyučujúcemu informáciu o svojej neprítomnosti (niektorí študenti sa do skupín prihlásia a vyučovanie vôbec neplánujú absolvovať, nedajú vedieť vyučujúcemu a blokujú miesta iným študentom), vyučujúci nedisciplinovaného študenta zo skupiny automaticky na prvej hodine vyradí a zoberie ďalšieho záujemcu.

2. Ak sa takýto nedisciplinovaní študenti budú chcieť v ďalších semestroch prihlásiť na niektorú z aktivít, tak my budeme brať takýchto študentov ako "rizikových" a z uvedených dôvodov ich akceptovať nebudeme. Preto je potrebné naozaj si najprv aktivitu rozmyslieť a až následne sa prihlásiť.

3. Ak pri prihlasovaní nevyplníte riadne registračný formulár (napr. e-mail a pod.),  vyhradzujeme si právo Vás z aktivít vyškrtnúť.

Ďakujeme za pochopenie

Kto Vám poradí

Pri všetkých otázkach týkajúcich sa možnosti navštevovania ponúkaných aktivít, dohlasovania na aktivity, hodnotenia, obsahu - kontaktujte priamo vyučujúceho uvedeného pri každej skupine.

V ostatných prípadoch kontaktujte priamo hlavného koordinátora Mgr. Jaroslava Popelku, PhD. 

Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.

Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.

koordinátor TV pre UMB

Telefón:
048 446 7554
Zaradenie:
Odborný asistent s PhD.
Miestnosť:
č. 34