Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Rozširujúce štúdium realizované v Banskej Bystrici

Všeobecné informácie

Štúdium realizujeme v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM - „Učiteľstvo telesnej výchovy“

Charakteristika študijného programu

Garant študijného programu: prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.

 Cieľová skupina:

- učiteľ pre primárne vzdelávanie;

- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie;

- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie.

Podmienky prijatia uchádzačov na rozširujúce štúdium:

- spĺňanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie v základných a stredných školách;

- podanie prihlášky do stanoveného termínu v danom roku: do 30 augusta.

- bez prijímacích skúšok

 Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:

- predloženie overených dokladov o ukončenom vzdelaní a spôsobilosti študovať telesnú výchovu

 Obsah študijného programu:

- vedomosti z akademického predmetu telesná a športová výchova.

Rozsah študijného programu:

- 4 semestre (2 roky), štúdium prebieha počas víkendov (sobota, nedeľa) cca 5 víkendov za semester.

Požiadavky na ukončenie študijného programu:

- požiadavkami na ukončenie sa rozumie absolvovanie 4-semestrového štúdia, dosiahnutie hlavného cieľa vzdelávacieho programu prostredníctvom splnenia špecifických cieľov vzdelávacieho programu. Naplnenie cieľov sa zrealizuje formou úspešného zvládnutia študijných tém a tematických okruhov učebného plánu a získaním hodnotenia predmetov.

Spôsob ukončovania študijného programu:

- obhajoba písomnej záverečnej práce a štátna skúška.

Prijímanie prihlášok:

cez E-PRIHLÁŠKU stiahni tu

 

Miesto realizácie študijného programu:

- vyučovanie sa koná v priestoroch KTVŠ FF UMB v B. Bystrici.

 - predpokladaný začiatok je september príslušného roku.

Podrobnejšie informácie o obsahu štúdia:

Kontakt: jiri.michal@umb.sk  mobil: 0905727760