Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kritéria na udelenie 2 kreditov za predmet "Reprezentácia"

Kontaktnou osobou ohľadom udelenia 2 kreditov za predmet "Reprezentácia" je PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.

PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.

PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Zaradenie:
Docentka
Miestnosť:
12

REPREZENTÁCIA 1 zimný semester

REPREZENTÁCIA 2 letný semester

Kritéria na udelenie 2 kreditov za predmet „Reprezentácia“

  1. Účasť na OH, MS, ME, v juniorskej alebo seniorskej kategórii, účasť na svetovej univerziáde, účasť na akademických majstrovstvách sveta.
  2. Umiestnenie do 3. miesta v individuálnych majstrovstvách SR (v juniorskej kategórii).
  3. Umiestnenie do 6. miesta v individuálnych majstrovstvách SR (v seniorskej kategórii).
  4. Úspešná reprezentácia na Akademických majstrovstvách SR, Slovenskej univerziáde (do 3. miesta).
  5. Účasť v družstve, ktoré hrá najvyššiu Slovenskú národnú súťaž.

Postup pri zapisovaní kreditov za reprezentáciu

V súlade so študijným poriadkom kreditového systému, čl. 8, bod 6 a v súlade s kritériami na udeľovanie kreditov za reprezentáciu bude postup pri zapisovaní kreditov za reprezentáciu nasledovný:

  1. Podklady, ktoré doložia vašu úspešnú reprezentáciu podľa bodov 1 - 5 je potrebné doniesť PaedDr. Mandzákovej, PhD. (č. kanc. 12). Termín: Priebežne do ukončenia vyučovacej časti zimného alebo letného semestra akademického roka!!
  2. Nárok na udelenie 2 kreditov majú študenti len raz v ZS (Reprezentácia 1) alebo LS (Reprezentácia 2) v bakalárskom stupni štúdia.
  3. PaedDr. Mandzáková, PhD. odovzdá zoznam študentov, ktorí splnili kritéria vedúcej študijného oddelenia, ktorá vloží predmet reprezentácia študentovi do zápisného listu.
  4. Následne PaedDr. Mandzáková, PhD. zapíše študentom predmety, termíny aj hodnotenie do AiS2 do troch pracovných dní od ukončenia skúšok v opravných termínoch.