Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Cenník a postup objednania

AMBULANCIA TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA 
Fakulta telesnej výchovy, športu a zdravia, Univerzita Mateja Bela 
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Postup pri objednaní vyšetrenia

 • Objednať sa na vyšetrenie e-mail: ambulancia.ktvs@umb.sk
 • Dohodnúť si požadovanú prehliadku podľa kódov v cenníku. (viď. cenník)

Platba

Minimálne týždeň pred vyšetrením uhradiť cenu za vyšetrenie podľa cenníka: 
na účet IBAN: SK34 8180 0000 0070 0069 0453, účet je vedený v rámci FTVŠaZ 
UMB., Štátna pokladnica variabilný symbol: 4017
špecifický symbol: 202403 (uviesť aktuálny rok (2024) a číslo objednaného Kódu vyšetrenia(03) 
poznámka pre prijímateľa: meno a priezvisko
Nepoužívajte vklad cez poukážku (Slovenská pošta). 

Pred vyšetrením

 • deň pred dohodnutým termínom vyšetrenia poslať mailom 
  (ambulancia.ktvs@umb.sk) výpis z bankového účtu o zaplatení + anamnestický 
  dotazník.
 • Pokyny pred lekárskym vyšetrením: 
  100 % zdravotný stav, 
  24 hodín pred spiroergometriou netrénovať, 
  48 hodín pred spiroergometriou len ľahký aeróbny alebo silový tréning, 
  2 hodiny pred spiroergometriou nejesť, 
  V deň testovania nepožívať kofeínové a iné stimulanty, 
  Priniesť si veci na cvičenie a uterák, 
 • Na testovanie treba prísť bez mejkapu. 

Pre skupiny

Postup pri objednaní vyšetrenia pre kolektív:
Postup je totožný ako pri objednaní individuálneho vyšetrenia s tým, že po dohode termínu zašlete záväznú objednávku s firemnými údajmi. 
Pri objednaní vyšetrenia pre kolektív je možnosť poskytnutia množstevnej zľavy (pri počte 10-tich 
vyšetrení nad 35 € zľava 10%). 
V prípade potreby vystavenia faktúry za vyšetrenie kontaktujete monika.kmetova@umb.sk do 
mailu priložte výpis o zaplatení a uveďte fakturačné údaje: 
Fyzická osoba (bez IČO) 
• meno a priezvisko 
• adresa trvalého pobytu (adresu, ktorú eviduje zdravot. poistovňa) 
• dátum narodenia 
Právnická osoba, občianske združenie, SZČO (s IČO) – povinné údaje
názov , sídlo/adresa, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platcom DPH), meno a priezvisko vyšetrovaných