Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Ako to funguje?

systém vzdelávania odborníkov v športe....

Legislatíva

Vzdelávací program výučby  trénerských (1.-3. kv. stupeň) a inštruktorských (1.-3. kv. stupeň) je vytvorený v súlade s platnou legislatívou, ktorou je Zákon o športe (Zákon č. 354/2016 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe) a Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. 

Kto môže získať kvalifikáciu

Trénerskú a inštruktorskú kvalifikáciu získava osoba, ktorý disponuje vhodnými odbornými vedomosťami a zručnosťami zo špecializovanej problematiky ktoré sú potrebné pre vykonávanie špecializovaných činností v športe.
Základnou legislatívnou podmienkou pre budúceho trénera a inštruktora je:
  • dovŕšený vek 18 rokov,
  • ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie, (tréner- maturita, inštruktor aj bez maturity)
  •  trestnoprávna bezúhonnosť ktorú si vyžaduje práca v športe

Čo treba absolvovať

Systém vzdelávania trénerov a inštruktorov v športe - ako odborníkov v športe sa člení na:

  • všeobecnú časť vzdelávania- zabezpečujú na základe spolupráce špecializované pracoviská akým je aj FTVŠaZ UMB a jej Trénerské vzdelávacie centrum
  • -špeciálnu časť vzdelávania- zabezpečujú Národné športové zväzy a Národné športové organizácie s ktorými má FTVŠaZ UMB podpísanú zmluvnú spoluprácu

FTVŠaZ UMB zabezpečuje všeobecnú časť a v príprade dohody a požiadavky Národnej športovej organizácie, alebo zväzu aj špeciálnu časť trénerského a inštruktorského vzdelávania.

Bez úspešného absolvovania oboch častí nie je možné vydať trénerské alebo inštruktorské osvedčenie.

Časová postupnosť

Priebeh a systém vzdelávania je od najnižšej kvalifikácie (1. kvalifikačný stupeň) po najvyššiu kvalifikáciu (3. kvalifikačný stupeň).
  • výučba 1. kv. stupňa je obyčajne bloková vo víkendových dňoch (1 víkend), v prípade vyšších stupňov (sa do vyučovania zahŕňajú aj ďalšie dni na splnenie potrebného rozsahu vzdelávania) prezenčnou alebo dištančnou (online) formou
  • po skončení výučby cca päť dní (priestor na doučenie) je stanovený 1. termín testu, v ponuke sú cca dva termíny (sobota, nedeľa 17,00-19,30 hod.)- frekventant si vyberá podľa svojich možností. V prípade, že je v teste neúspešný má k dispozícií 2. termín testu  (sobota, nedeľa 17,00-19,30 hod.). Ak ani teraz nie je úspešný možnosť 3. termínu je už spoplatnená (20 Eur). V prípade neúspešnosti je potrebné absolvovať celé školenie opakovane.
  • súčasťou komplexného výučbového programu (všeobecnej a špeciálnej časti) sú teoretické prednášky, semináre, riadené diskusie, praktické cvičenia, samoštúdium, konzultácie, seminárne a záverečné práce
  • pri stanovení termínov sa vychádza v ústrety uchádzačom (v spolupráci so športovými zväzmi), aby termíny školení minimálne narúšali ich pracovný a tréningový proces.
  • frekventanti obdržia po prihlásení na mail študiné materiály v elektronickej podobe, aby sa mohli na témy pripraviť (oboznámiť) v predstihu. V prípade záujmu je možné si uvedené skritá zakúpiť aj priamo na školení v knižnej podobe,  alebo dopredu objednať poštou. Skriptá sú koncipované tak, aby frekventantom poskytli základný prehľad o prednášanom učive, ako aj poskytli smerovanie k ďalším oblastiam ktoré sa prednášajú na vyšších stupňoch. 

Obsah všeobecnej časti

Tréner I. kvalifikačného stupňa Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR 

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch

1. biologicko-lekárske základy v športe
2. biomechanika
3. psychológia športu
4. základy pedagogiky
5. teória a didaktika športu

b) špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby

c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba pozostávajúca z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci

d) skúška zo všeobecnej časti

e) skúška zo špeciálnej časti

Tréner II. kvalifikačného stupňa

(1) ak nejde o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca,

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodínvýučby v týchto okruhoch

1. biologicko-lekárske základy v športe
2. biomechanika
3. diagnostika trénovanosti
4. psychológia športu
5. pedagogika športu
6. základy etiky športu
7. základy športu a práva
8. teória a didaktika športu

b) špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín výučby

c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu, a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky v praxi

d) skúška zo všeobecnej časti

e) skúška zo špeciálnej časti

Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodín výučby v týchto okruhoch

1. biologicko-lekárske základy v športe
2. biomechanika
3. regenerácia
4. psychológia športu
5. základy pedagogiky
6. teória a didaktika športu

b) špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín

c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci

d) skúška zo všeobecnej časti

e) skúška zo špeciálnej časti

Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby v týchto okruhoch

1. biologicko-lekárske základy v športe
2. biomechanika
3. regenerácia a hygiena
4. psychológia športu
5. pedagogika
6. sociológia športu
7. základy etiky športu
8. teória a didaktika športub) špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín

c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu, a jej obhajoba

d) skúška zo všeobecnej časti

e) skúška zo špeciálnej časti

 

Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 50 hodín výučby v týchto okruhoch

1. funkčná anatómia
2. biochémia v športe
3. fyziológia telesných cvičení
4. biomechanika
5. diagnostika trénovanosti
6. regenerácia a hygiena
7. dejiny a organizácia športu
8. psychológia športu
9. pedagogika
10. sociológia športu
11. etika športu
12. didaktika športového tréningu
13. šport a právo
14. výživa v športe
15. základy vedeckej práce v športe

 

b) špeciálna časť, celkovo najmenej 100 hodín výučby

c) záverečná práca v rozsahu 20 až 30 strán, ktorá pozostáva z mezocyklu, aplikácie metodického postupu, hodnotenia zmien výkonnosti a somatických parametrov po aplikácii mezocyklu tréningu, a jej obhajoba

d) skúška zo všeobecnej časti

e) skúška zo špeciálnej časti