Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Aktuálne školenia - všeobecná časť trénerskej a inštruktorskej kvalifikácie

všeobecná časť trénerskej a inštruktorskej kvalifikácie

Trénerské vzdelávacie centrum FTVŠaZ Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2024 nasledovné školenia: 

 1. kvalifikačný stupeň - trénerské a inštruktorské kvalifikácie

Školenie sa bude realizovať dištančnou (online) formou cez MS Teams. Začiatok školenia, skúška pripojenia + úvodné informácie ku školeniu a legislatíva športu budú 20.9.2024 od cca 15:00-20:00 hod. Orientačný rozsah školenia 21.-22.9.2024 od 8:00 - 16:00 hod. Test sa realizuje online do 10 dní po realizácii školenia Termín posledného prihlásenia a úhrady je stanovený do 13.9.2024 (Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 16.9.2024)

všeobecná časť pre všetky špecializácie:  20.-22.9.2024   Platba a prihlásenie

* V prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov o vzdelávanie si vyhradzujeme právo zrušiť školenie.

2. kvalifikačný stupeň -  trénerské a inštruktorské kvalifikácie

Školenie bude realizované dištančnou (online) formou cez MS Teams.  Predpokladaný rozsah 4 dni (40 hodín).  Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr ........2024. Termín posledného prihlásenia je stanovený do .........2024. Ukončenie školenia formou online testu bude do 10 dní od ukončenia vzdelávania. 

  • všeobecná časť pre všetky špecializácie  termín: november 2024*  

Platba a prihlásenie

prihlasovanie je záväzné bez povinnosti platby- v predstihu Vás budeme informovať  

 * V prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov o vzdelávanie si vyhradzujeme právo zrušiť školenie.

Potvrdenie o  absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelené len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky. Potvrdenia odosielame automaticky na Národné športové zväzy, kde frekventanti absolvujú špeciálnu časť. 

Predpokladaný harmonogram školení všeobecnej časti trénerov a inštruktorov do konca roku 2024 (termíny sú orientačné a doplníme ich): 

  • všeobecná časť 1. kv. stupeň:  2.-4.2.2024    - (v nadväznosti na ňu špeciálne časti Kondičný tréner  1. kv. stupeň: 16.-18.2.2024 atď.)
  • všeobecná časť 1. kv. stupeň: 17.-19.5.2024 (v nadväznosti na ňu špeciálne časti Kondičný tréner  1. kv. stupeň: máj 2024 atď.)
  • všeobecná časť 2. kv. stupeň: 22.-23.6.2024 a 29.-30.6. 2024- zrušené
  • všeobecná časť 1. kv. stupeň: september 2024 (v nadväznosti na ňu špeciálne časti Kondičný tréner  1. kv. stupeň: september 2024 atď.)
  • všeobecná časť 1. kv. stupeň: november 2024 
  • všeobecná časť 2. kv. stupeň: november 2024

Prihlasovať sa môžete iba na aktuálny (najbližší) termín školenia. 

V prípade väčšej objednávky (počtu frekventantov) realizujeme školenie aj po dohode v inom termíne