Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

KONDIČNÝ TRÉNER 1. kvalifikačného stupňa

Akreditované školenie Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa - 2/2024 organizuje TVC FTVŠaZ UMB v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov

Akreditovaný vzdelávací kurz- Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa - 2/2024 organizuje TVC FTVŠaZ UMB v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov 

Organizácia a termín kurzu

Vzdelávací kurz sa skladá z dvoch častí:

  • všeobecná časť 1. kvalifikačného stupňa - 17.-19.5.2024 Školenie sa bude realizovať dištančnou (online) formou cez MS Teams. Začiatok školenia, skúška pripojenia + úvodné informácie ku školeniu a legislatíva športu budú 17.5.2024 od cca 15:00-20:00 hod. Orientačný rozsah školenia 18.-19.5.2024 od 8:00 - 16:00 hod. Test sa realizuje online do 10 dní po realizácii školenia Termín posledného prihlásenia a úhrady je stanovený do 10.5.2024 alebo do naplnenia kapacity. (Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 14.5.2024)
    Po skončení všeobecnej časti bude nasledovať úvodný cca 3 hodinový blok prednášok ktorý je už súčasťou špeciálnej časti
  • špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa - 24.-26.5.2024  prezenčne (3 dni- piatok, sobota, nedeľa)
    Táto časť školenia sa bude realizovať prezenčnou formou na FTVŠaZ UMB v Banskej Bystrici. Predpokladaný začiatok školenia je 24.5.2024 o 8,00 hod.

ŠKOLENIE JE KAPACITNE NAPLNENÉ - MÁTE MOŽNOSŤ SA PRIHLÁSIŤ V POZÍCII NÁHRADNÍKA- NEPLAŤTE V PRíPADE UVOĽNENIA MIESTA VÁS BUDEME KONTAKTOVAŤ

Prihlasujete sa prihlasovacím formulárom

V prípade, že máte  už absolvovanú všeobecnú časť na akreditovanom pracovisku (FTVŠ UK Bratislava, FS PU v Prešove alebo u nás), či máte ukončené min Bc. vzdelanie v telovýchovnom študijnom odbore sa Vám zníži o poplatok 70 Eur.  Uvedenú skutočnosť uveďte v prihlasovacom formulári a sken potrebných dokladov (výpis absolvovaných predmetov a diplom) pošlite na mail: tvc.ktvs@umb.sk

Informácie k platbe

Cena kurzu je 320 Eur (cena spolu za všeobecnú a špeciálnu časť)

Platby uhrádzajte na účet: SK34 8180 0000 0070 0069 0453, Štátna pokladnica účet je vedený v rámci FTVŠaZ UMB. Variabilný symbol: 4017 ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare deň, mesiac, rok (príklad.:12051976) a do poznámky svoje meno. prípadne firmu

Nepoužívajte vklad cez poštovú poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Termín uzavretia prihlasovania a úhrad je uvedený pri termínoch školení.  Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršieho PRIHLÁSENIA (len po dohode) a ÚHRADY -  je potrebné POSLAŤ potvrdenie o úhrade na tvc.ktvs@umb.sk  Až potom Vám budú poslané podklady ku školeniu. 

V prípade, že účasť na školení nedokončíte alebo sa jej nezúčastníte, Vám platba vrátená nebude. 

Systém, rozsah a štruktúra vzdelávania Kondičný tréner 1. kv. stupňa. 

Opis špecialiálnej časti nájdete v prílohe na tejto stránke.

V prípade záujmu o štúdium na FTVŠaZ UMB v Bc. TvTre - špecializácia Kondičný tréner uchádzač k prihláške priloží prehlásenie, že sa zúčastní uvedeného kurzu. Po jeho úspešnom absolvovaní mu bude vystavené potvrdenie k prihláške a po úspešnej maturite bude vystavené aj osvedčenie KT 1 kv. stupňa. 

Absolvent akreditovaného vzdelávania  obdrží po úspešnom absolvovaní osvedčenie v slovenskom jazyku (na požiadanie aj v anglickom jazyku). Osvedčenia vydáva FTVŠaZ UMB Banská Bystrica v zmysle platnej legislatívy. Absolvent po úspešnom ukončení má možnosť stať sa členom SAKTu na príslušné obdobie kalendárneho roku. Na základe členstva vieme vykonať potom zápis do Slovenského informačného portálu odborníkov v športe

Informácie o školení

Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa má rozsah min. 60 hodín (2 víkendy). Každý z blokov (všeobecný aj špeciálny) je ukončený skúškou. Obsah všeobecnej časti je na základe požiadaviek akreditácie zameraný na poznatky z anatómie, fyziológie, biomechaniky, psychológie atď. (K tejto časti školenia dostanú frekventanti  skriptá v elektronickej podobe + prezentácie). Po absolvovaní všeobecnej časti sa píše test.

Obsah školenia špeciálnej časti je zameraný na rozvoj pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia), kde by si mal absolvent osvojiť základné teoretické poznatky o tvorbe tréningových programov, ako i o samotnej realizácií jednotlivých cvičení. Na základe toho by mal byť schopný pracovať ako kondičný tréner pri vrcholových športovcoch, ako i vo fitnescentrách. (K tejto časti školenia dostanú naši frekventanti  prezentácie v elektronickej podobe + prezentácie) 

Po úspešnom ukončení školenia získava absolvent medzinárodne uznávaný certifikát v slovenskom a anglickom jazyku, na základe čoho sa uplatnili naši absolventi ako tréneri pri hokejovej, či futbalovej reprezentácii, rovnako úspešne sa presadili ako kondiční tréneri aj v KHL, futbalovej, hokejovej, basketbalovej, volejbalovej lige, ale aj v zahraničí (Veľká Británia, USA, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Kazachstan, Austrália, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Česká republika, Čína, Malajzia, Kanada, Francúzsko, Maďarsko, Španielsko, Írsko, Holandsko atď.).

Miesto konania školenia je  v priestoroch FTVŠaZ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie si uchádzači školenia riešia sami na vlastné náklady. Ak chcete ubytovanie na internáte (hosťovské izby) môžete si ich rezervovať na Tajovského 40 Banská Bystrica, hneď vedľa školiacich priestorov.

Kontakt na vedúcu študentského domova 1:  katarina.orlickova@umb.sk

Orientačný harmonogram školení v roku 2024

  • 1/2024- všeobecná časť 1.kv. stupeň: 2.-4.2.2024 špeciálna KT 1. kv. stupeň: 9.-11.2.2024
  • 2/2024 -všeobecná časť 1.kv. stupeň: máj 2024 špeciálna KT 1. kv. stupeň: máj 2024
  • 3/2024 -všeobecná časť 1.kv. stupeň: september 2024 špeciálna KT 1. kv. stupeň: október 2024