Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Tréner atletiky 1 kvalifikačného stupňa

Akreditované školenie Tréner atletiky 1. kvalifikačného stupňa - 1/2024

Realizuje TVC FTVŠaZ UMB v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom 

 Termín školenia: 

  • všeobecná časť 1. kvalifikačného stupňa - september 2024 Školenie sa bude realizovať dištančnou (online) formou cez MS Teams. Začiatok školenia, skúška pripojenia + úvodné informácie ku školeniu a legislatíva športu budú piatok....... od cca 15:00-20:00 hod. Orientačný rozsah školenia sobota - nedeľa........... od 8:00 - 16:00 hod. Test sa realizuje online do 10 dní po realizácii školenia Termín posledného prihlásenia a úhrady je stanovený ................. alebo do naplnenia kapacity. (Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr ..................) 
  • špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa - september - október 2024  prezenčne (3 dni- piatok, sobota, nedeľa) 
    Táto časť školenia sa bude realizovať prezenčnou formou na FTVŠaZ UMB v Banskej Bystrici. Predpokladaný začiatok školenia je ..........

Prihlasujete sa prihlasovacím formulárom

prihlasovanie je nezáväzné bez  povinnosti platby- keď budeme vedieť  presné termíny budeme Vás kontaktovať

 Cena kurzu je 310 Eur (cena spolu za všeobecnú a špeciálnu časť)

Akceptujeme  už absolvovanú všeobecnú časť trénerského vzdelávania na akreditovanom pracovisku (FTVŠ UK Bratislava, FS PU v Prešove alebo u nás), či máte ukončené min Bc. vzdelanie v telovýchovnom študijnom odbore je možné znížiť poplatok o 70 Eur. Uvedenú skutočnosť uveďte v prihlasovacom formulári. Zároveň sken potrebných dokladov pošlite na mail: tvc.ktvs@umb.sk

Informácie k platbe 

Platby uhrádzajte na účet: SK34 8180 0000 0070 0069 0453, Štátna pokladnica účet je vedený v rámci FTVŠaZ UMB  

Variabilný symbol: 4017  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare deň, mesiac, rok (príklad.:12051976) a do poznámky svoje meno. prípadne firmu

Termín poslednej úhrady je stanovený do .....................- vtedy vieme odkontrolovať platby. potom musíte zasielať potvrdenia o úhrade.  

Nepoužívajte vklad cez poštovú poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Termín uzavretia prihlasovania a úhrad je uvedený pri termínoch školení.  Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršieho PRIHLÁSENIA (len po dohode) a ÚHRADY -  je potrebné POSLAŤ potvrdenie o úhrade na tvc.ktvs@umb.sk  Až potom Vám budú poslané podklady ku školeniu. 

V prípade, že účasť na školení nedokončíte alebo sa jej nezúčastníte, Vám platba vrátená. 

GARANT VZDELÁVANIA: prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. 

Absolvent akreditovaného vzdelávania  obdrží po úspešnom absolvovaní osvedčenie.

Miesto konania školenia je  v priestoroch FTVŠaZ UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie si uchádzači školenia riešia sami na vlastné náklady. Ak chcete ubytovanie na internátoch UMB (hosťovské izby) môžete si ich rezervovať na Tajovského 40 Banská Bystrica, hneď vedľa školiacich priestorov kontakt: katarina.orlickova@umb.sk

Orientačný harmonogram školení Trénera atletiky v roku 2024:

1/2024- všeobecná časť 1.kv. stupeň: 2.-4.2.2024 špeciálna časť 1. kv. stupeň: 16. – 18. 02. 2024

2/2024 -všeobecná časť 1.kv. stupeň:                           špeciálna časť 1. kv. stupeň: