Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

TRENÉR PLÁVANIA 1. kvalifikačného stupňa

Akreditované vzdelávanie organizuje TVC FTVŠaZ UMB v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou

Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť záujemcom akreditované vzdelávanie v oblasti plávania pre vykonávanie samostatnej, alebo asistentskej trénerskej činnosti v plaveckých kluboch so zameraním na realizáciu základných a zdokonaľovacích plaveckých výcvikov a tréningového procesu detí a mládeže.

Podmienky pre prijatie: vek 18 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, preplávanie 400 m vzdialenosti súvisle 

Šturktúra vzdelávania- kurzu:

  • Špeciálna časť 1. kvalifikačného stupňa  4-6.9.2024 online a 13.-15.9.2024 prezenčne- prax bazén FTVŠaZ UMB  Rozsah školenia je 40 hodín. Ukončenie špeciálnej časti je realizované písomnou prípravou účastníka na zvolenú tému a ústna skúška
    teoretická časť: online cez MS Teams- úvodný blok (prihláseným budú zaslané bližšie informácie a link na pripojenie) + prezenčne záverečný blok
    praktická časť: FTVŠaZ UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica 
  • Všeobecná časť 1. kvalifikačného stupňa - 20.-22.9.2024
    Školenie sa bude realizovať dištančnou (online) formou cez MS Teams. Začiatok školenia, skúška pripojenia + úvodné informácie ku školeniu a legislatíva športu budú 20.9.2024 od cca 15:00-20:00 hod. Orientačný rozsah školenia 21.-22.9.2024 od 8:00 - 16:00 hod. Test sa realizuje online do 10 dní po realizácii školenia Termín posledného prihlásenia a úhrady je stanovený do .2024 alebo do naplnenia kapacity. (Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr ... .2024)

Prihlasujete sa prihlasovacím formulárom

prihlasovanie je záväzné s  povinnosťou platby

Počet účastníkov kurzu: min 25 (pri nižšom počte záujemcov si organizátor vyhradzuje právo kurz zrušiť) 

Počet hodín: 32 hod. teória, 8hod. prax. vo vode 

Cena kurzu 280,00 Eur (poplatok zahŕňa všeobecnú a špeciálnu časť vzdelávania). Ubytovanie a stravovanie si účastníci kurzu zaisťujú individuálne. 

Akceptujeme  už absolvovanú všeobecnú časť trénerského vzdelávania na akreditovanom pracovisku (FTVŠ UK Bratislava, FS PU v Prešove alebo u nás), či máte ukončené min Bc. vzdelanie v telovýchovnom študijnom odbore je možné znížiť poplatok o 70 Eur. Uvedenú skutočnosť uveďte v prihlasovacom formulári. Zároveň sken potrebných dokladov pošlite na mail: tvc.ktvs@umb.sk
Termín posledného prihlásenia a úhrady je stanovený do 26.8.2024 alebo naplnenia kapacity školenia.  (Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 27.8.2024) V prípade že neuhradíte vyhradzujeme si právo poskytnúť Vaše miesto náhradníkom)
 

INFORMÁCIE K PLATBE 

Platby uhrádzajte na účet: SK34 8180 0000 0070 0069 0453, Štátna pokladnica účet je vedený v rámci FTVŠaZ UMB  

Variabilný symbol: 4017  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare deň, mesiac, rok (príklad.:12051976) a do poznámky svoje meno. prípadne firmu

Nepoužívajte vklad cez poštovú poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Termín uzavretia prihlasovania a úhrad je uvedený pri termínoch školení.  Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršieho PRIHLÁSENIA (len po dohode) a ÚHRADY -  je potrebné POSLAŤ potvrdenie o úhrade na tvc.ktvs@umb.sk  Až potom Vám budú poslané podklady ku školeniu.
V prípade, že účasť na školení nedokončíte alebo sa jej nezúčastníte, Vám platba vrátená nebude.  

Odborný garant kurzu: PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD. (email: zuzana.pupisova@umb.sk )

Administrátor kurzu: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. (email: jaroslav.kompan@umb.sk )

Ďalšie školenia

Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu plavárne FTVŠaZ UMB v roku 2025 je predpoklad realizácie ďalšieho akreditovaného vzdelávania otázny.