Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Všetko o financiách

Kto môže absolvovať školenie

Podmienky na vstup do vzdelávania podľa Vyhlášky 110/2016 odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe:

 • vek 18+
 •  trestnoprávna bezúhonnosť, ktorú si vyžaduje práca v športe
 • ukončené predchádzajúce vzdelanie:
  Tréner I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného rámca) - má úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie  (teda s maturitou), alebo vysokoškolské vzdelanie
  Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa (zodpovedá úrovni 3 Európskeho kvalifikačného rámca) - má stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie

Potvrdenie o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky

Cena vzdelávania

1. kvalifikačný stupeň - trénerské a inštruktorské kvalifikácie -  70 Eur 

 • termín školenia 20.-22.9.2024 * prihlasovanie je záväzné s povinnosťou platby- pričom musíte spĺňať zákonom stanovené podmienky. 

 Prihlás sa na KURZ

 •  školenie bude realizované dištančnou (online) formou cez MS Teams. *V prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov o vzdelávanie si vyhradzujeme právo zrušiť školenie- vtedy platbu vraciame alebo Vás po dohode presúvame na ďalší termín. V prípade, že účasť na školení nedokončíte, alebo sa ho nezúčastníte v plnom rozsahu platba Vám nebude vrátená. 

* v prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov o vzdelávanie si vyhradzujeme právo zrušiť školenie.

2. kvalifikačný stupeň - trénerské a inštruktorské kvalifikácie -  120 Eur

 • termín školenia november 2024*  prihlasovanie je záväzné bez povinnosti platby- v predstihu Vás vyzveme k úhrade 

 Prihlás sa na KURZ

 • .školenie bude realizované dištančnou (online) formou cez MS Teams. Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr ......2024. Termín posledného prihlásenia je stanovený do ....2024.
 • ukončenie školenia formou online testu bude do 10 dní od ukončenia vzdelávania. 

*v prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov o vzdelávanie si vyhradzujeme právo zrušiť školenie- vtedy platbu vraciame alebo Vás po dohode presúvame na ďalší termín. V prípade, že účasť na školení nedokončíte, alebo sa ho nezúčastníte v plnom rozsahu platba Vám nebude vrátená. 

Platba:

 • pre 1. kvalifikačný stupeň -70 Eur
 • pre 2. kvalifikačný stupeň -120 Eur - po vyzvaní

Platby uhrádzajte na účet: SK34 8180 0000 0070 0069 0453, Štátna pokladnica účet je vedený v rámci FTVŠaZ UMB. 

Variabilný symbol: 4017 

ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare deň, mesiac, rok (príklad.:12051976) a do poznámky svoje meno. prípadne firmu.

 • nepoužívajte vklad cez poštovú poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Termín uzavretia prihlasovania a úhrad je uvedený pri termínoch školení.  Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršieho PRIHLÁSENIA (len po dohode) a ÚHRADY -  je potrebné POSLAŤ potvrdenie o úhrade na tvc.ktvs@umb.sk  Až potom Vám budú poslané podklady ku školeniu. 
 V prípade, že účasť na školení nedokončíte platba Vám nebude vrátená. 

Dátum úhrady poplatkov

Poplatok je potrebné uhadiť minimálne 7 pracovných dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršieho PRIHLÁSENIA (len po dohode) a ÚHRADY -  je potrebné POSLAŤ potvrdenie o úhrade na tvc.ktvs@umb.sk  Až potom Vám budú poslané podklady ku školeniu. 

Po jeho vyplnení a zaplatení školiaceho poplatku Vás budeme kontaktovať na mail s podrobnosťami k školeniu (program, miesto realizácie atď.)

Hromadná objednávka

Vzhľadom na korektnosť prihlasovacích osobných údajov je možné realizovať hromadnú objednávku iba príslušným Národným športovým zväzom, alebo Národnou športovou organizáciou (cez objednávku od príslušného zväzu min. 7 dní pred konaním školenia), Športová organizácia je povinná poskytnúť aj príslušné osobné údaje potrebné pre registráciu.  PRI HROMADNÝCH OBJEDNÁVKACH JE  POTREBNÉ ZASLAŤ OBJEDNÁVKU NA tvc.ktvs@umb.sk (tu zodpovednosť za dodané údaje a overenie vstupných kritérií na vzdelávanie (preberajú poverené osoby NŠO alebo NŠZ))

Vystavenie faktúry, potvrdenia k platbám

 • faktúru vystavujeme len po absolvovaní školenia a to len v prípade uvedenia fakturačných údajov  (IČO, DIČ a pod.) - v prípade neuvedenia týchto údajov Vám už spätne nemôže byť vystavená faktúra
 • v prípade že jednotlivcom uhrádzajú poplatok iné subjekty (s.r.o , o.z. , škola a pod.) je potrebné pred školením zaslať úhraduaj s menom záujemcu. (po školení Vám bude vystavená faktúra na základe objednávky).
 • pri fyzických osobách a samoplatcoch je potvrdením úhrady Vaše potvrdenie o platbe z Vášho účtu

Iné poplatky:

Uznanie absolvovania školenia na základe predchádzajúceho vzdelania je možné za manipulačný poplatok 15 Eur.

Realizácia 3. termínu testu 20 Eur.