Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

FIT senior na UMB

Fit senior Banská Bystrica

V roku 2023 dochádza k obnoveniu pôvodného projektu Fit senior Banská Bystrica, ktorý vytvoril RUVZ, SZU a mesto Banská Bystrica. Projekt bol prerušnený pandémiou COVID 19.  V roku obnovenia sa zapája do projektu aj KTVŠ FF UMB ( tranformácia na FTVŠaZ UMB)

Subjekty zapojené do projektu vytvárajú dobrovoľné konzorcium s  cieľom vytvorenia pridanej hodnoty pre občanov mesta Banská Bystrica.

V akademickom roku 2023/24 SZU, FTVŠaZ UMB a RUVZ zabezpečovali a realizovali aktivity Pro bono.

Hlavný cieľ programu FIT SENIOR Banská Bystrica

Fit senior v Banskej BystriciJe vytvorenie dlhodobého programu v rámci preventívnej starostlivosti o seniorov mesta Banská Bystrica a to formou intervenčného programu zameraného na zvýšenie pohybovej aktivity staršej populácie mesta v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.

Partneri projektu na základe svojich možností v súčinnosti a spolupráci vytvárajú  možnosti na aktívne starnutie za cieľom podpory fyzického a psychického zdravia pre aktívnych seniorov v Banskej Bystrici.

Podmienky účasti na projekte pre seniorov:

 • Seniori z Banskej Bystrice
 • Absolvovanie:
  • vstupných vyšetrení
  • výstupných vyšetrení
  • pravidelná účasť na cvičeniach 2x do týždňa SZU a FTVŠaZ UMB. Cvičí sa od 1.10.2023 do 1.12.2023 a  22.1.- 2.5.2024

Informácie o projekte:

 Informácie na stránke RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

Benefity projektu:

 • Vytvorenie organizovaných možností v rámci športových a pohybových aktivít pod dohľadom odborníkov
 • Rozvoj komunity (podpora dobrých susedských vzťahov, odstraňovanie anonymity medzi obyvateľmi sídlisk atď.)
 • Cielená podpora zdravia a osvetové aktivity v rámci výživy a prevencie civilizačných ochorení
 • Zlepšenie zdravotného stavu zapojených seniorov
 • Zvýšenie povedomia o význame a prospešnosti pravidelnej fyzickej aktivity vo vyššom veku
 • Vytváranie možností praxe pre študentov SZU a FTVŠaZ UMB
 • Prepojenosť generácií
 • Výstupy zo základného a aplikovaného výskumu pre odberateľov (klient, samospráva)

Partneri projektu a ich úlohy v rámci spolupráce:

 RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici – diagnostika vstupné a výstupné merania

 Biomedicínske centrum SAV – diagnostika vstupné a výstupné merania

 Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – diagnostika vstupné a výstupné merania – realizácia organizovaných pohybových a športových cvičení

FTVŠaZ UMB – diagnostika vstupné a výstupné merania – realizácia organizovaných pohybových a športových cvičení

 Mesto Banská Bystrica – medializácia projektu, komunikácia a koordinácia seniorov, hľadanie zdrojov na rozvoj projektu