Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Knižný fond FTVaŠ

Výpožičky: Študent si môže zapožičať publikáciu maximálne na 7 dní od dátumu zapožičania.

Knižničný fond

Knižničný fond obsahuje:

 • vedecké monografie a odborné publikácie
 • vedecké zborníky periodické i neperiodické, zborníky z domácich a zahraničných konferencií
 • vedecké domáce a zahraničné časopisy
 • vysokoškolské učebnice a skriptá, učebnice pre základné a stredné školy
 • diplomové a rigorózne práce

Vedecké monografie

 • Čillík,I. 2000. Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy v behu na 400 m.
 • Paugschová,B. - Kubaščík,R. 2002. Monitorovanie stavu lyzovania na základných školách Stredoslovenského regiónu.
 • Stejskal,T. 1998.Reaktibilita športovcov.
 • Bence, L. 2003. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť silových rezortov štátnej správy SR. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2003. s. 64. ISBN 80-8055-836-1
 • Nemec, M. 2002. Príprava mladých futbalistov na školách a v oddieloch. Banská Bystrica : FF UMB, 2002. s. 102 ISBN 80-8055-707-1
 • Bence, M. 2002. Aktuálne problémy vyučovania plávania študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica : PARTNER, 2002. 108 s. ISBN 80-968726-5

Odborné publikácie

 • Grexa a kol. 1996. Olympijské hnutie na Slovensku.
 • Starší, J. - Jančoková, Ľ. - Výboh, A. 2001. Teória a didaktika ľadového hokeja.
 • Starší, J. - Jančoková, Ľ. 2001. Teória a didaktika športu.
 • Kučera,V. - Truksa,Z. 2000. Behy na dlouhé a strední trate.

Vedecké zborníky periodické i neperiodické, zborníky z domácich a zahraničných konferencií

 • Zborník vedeckovýskumných prác -Vedy o športe. Banská Bystrica: FF UMB, 2002. 262 s. ISBN 80-968931-0-6
 • Zborník príspevkov z vedeckého seminára "Telesná výchova a šport v súčasnej spoločnosti". Trenčín: KTVŠ Ústav prírodných a humanitných vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2003. 145 s. ISBN 80-8075-003-3
 • Zborník " Športová humanistika v systéme štúdia športových pedagógov" Bratislava: 2003
 • Zborník "Antropomotorika" Banská Bystrica: FF UMB, 1998.
 • Zborník vedeckovýskumných prác -Vedy o športe. Nitra,1998.
 • Zborník FHV "Sekcia filologická II. Banská Bystrica, 1998.
 • Zborník FHV "Sekcia filologická IV. Banská Bystrica, 2000.
 • Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 1998.
 • Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 1999. roč. I
 • Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 1999. roč. II.
 • Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 1999. roč. III
 • Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 1999. roč. IV.
 • Zborník FHV "Sekcia vied o umení a vied o športe" Banská Bystrica, 2000.
 • Zborník FHV "Sekcia spoločenskovedná" Banská Bystrica, 1998.
 • Zborník FHV "Sekcia spoločenskovedná" Banská Bystrica, 2000.
 • Zborník vedeckovýskumných prác k 30 výročiu založenia PF.
 • Zborník séria humanitná odbor TV a šport. Banská Bystrica, 1996. roč. II

Časopisy

Zoznam časopisov:

Časopisy odoberané v r. 2003:

 • Muscle& Fitness
 • Fizičeskaja kultura v škole
 • Športové hry
 • Atletika

Časopisy odoberané v r. 2004:

 • Telesná výchova a sport mládeže
 • Česká kinantropologie (štvrťročne)

Vysokoškolské učebnice a skriptá, učebnice pre základné a stredné školy

 • Paugschová a kol. 2004. Lyžovanie. Učebné texty pre študentov telesnej výchovy. Banská Bystrica : Univerzita mateja Bela, Filozofická fakulta, Slovenský lyžiarsky zväz, 2004. s. 237. ISBN 80-8055-880-9
 • Čillík, I. - Rošková, M. 2003. Základy atletiky. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2003. s. 148. ISBN 80-8055-846-9
 • Ďurech a kol. 1993. Úpoly.